Skjutstilar

Skjutstilar

Matilda

Barebow                                                                                                                   

Klassiskt skytte, barebow är den vanligaste klassen man börjar med som ny bågskytt. Den skjuts med en båge som kallas recurve, utan hjälp av sikten och stabilisatorer.

Bågen finns både i metall och trä, träbågarna är billigare och används av nya skyttar, medan tävlingsskyttar brukar ha bågar av metall.

Många ungdomar börjar skjuta i denna klass innan de hittar till de andra stilarna och bågarna.

Recurve

Fristil, recurve, eller olympiskt skytte, skjuts med samma bågar som klassiskt skytte, men man har stabilisatorer och sikten samt en del andra hjälpmedel, för att öka precisionen i sitt skytte.

Detta är, som namnet olympiskt skytte antyder, den enda formen av bågskytte man tävlar i under olympiska mästerskap.

Konkurrensen i denna klass anses vara tung, då man finner de flesta framstående skyttarna här.

Compound

Detta är en relativt ung bågtyp. Med hjälp av block och taljor, så har man minskat belastningen man utsätts för vid fullt uppdrag, och ökat precisionen, samt satt på sikten, stabilisatorer och några andra hjälpmedel, för att öka precisionen ytterligare.

Trots att tävlingsformen bara funnits i Sverige sedan mitten på 80-talet, är det idag den förmodligen största diciplinen, om man ser till utövarnas antal, men även klass med hög konkurrens, både sett till antal skyttar och poängen de presterar.

Detta är nog den mest materialinriktade diciplinen.

Långbåge

Detta är den mer ”primitiva” formen av bågskytte. Här använder man i stort sett samma bågar som under medeltiden, utan några större förändringar.

Denna form är mycket mer instinktiv än de andra formerna, då man inte har en skjutskala eller liknande att utgå ifrån. Så man skjuter bara på känn, vilket i många fall leder till en lägre träffsäkerhet, men trots det har vi en mängd mycket duktiga långbågsskyttar, som ofta skjuter poängmässigt jämt med t.ex klassiska skyttar. 

Instinktiv

Skjutstilen instinktiv är relativt ny och innefattar några olika sorters bågar. Här finns både långbågar och jaktrecurve som oftast är en kortare båge än den klassiska recurven. Instinktivklassen tillåter alla material i pilarna.

Beridet bågskytte

2016 togs beridet bågskytte in i svenska bågskytteförbundet efter att ha varit en egen sport sedan 80-talet. Som namnet antyder sker skyttet från häst med en kort båge anpassad för utmaningarna som kommer när man inte står still och skjuter mot tavlan i samma riktning vid varje skott.