Tävlingsformer

Även tävlingsformerna är många. Man tävlar både inomhus och utomhus. På vintern gäller nästan enbart tavelskytte inomhus och detta skjuts på 18m eller 25m. Utomhus däremot finns flera olika dicipliner.

Tavla

Detta är utan tvekan den största tävlingsformen. Den skjuts både inom och utomhus, på OS, på nybörjarnivå och på en mängd olika avstånd. Det är alltid bestämda avstånd och tapetens (tavlan) utseende.

Avstånden kan variera från 12 (juniorer inomhus) till 90 meter (seniorer med sikte utomhus), beroende på ålder, klass och tävling.

Jakt

Skiljer sig från tavelskytte på flera punkter. Dels går man runt en snitslad bana, ofta i kuperad terräng, skjuter på olika mål med icke angivna avstånd och man räknar bara första poänggivande pil. Motiven på tavlorna kan variera allt från småfåglar till stora björnar, och dom har hjärt- och kroppsringar med olika poängsättning.

Fält 

Fält är likt jaktskytte i sitt utförande men med ett par skillnader som t.ex att man räknar total poäng på de tre pilar som man skjuter och att tapeten (tavlan) är femringad, med ett gult centrum och övriga fält svarta. 

Man går en snitslad bana, det kan vara märkta eller omärkta avstånd som varierar från 5 – 60 meter, beroende på ålder och skjutstil.  

3D

3D är en relativt ny tävlingsform som även denna skjut i skogen. Precis som i jakt och fält , går man en snitslad bana. Målen är nu 3D djur. Skillnaden från jakt är att man bara får skjuta en pil och att målen består av ”verkliga” djur med okänt avstånd, 5 – 45 meter, beroende på ålder och skjutstil. Djuren är tillverkade av ett självläkande plastmaterial. Djuren har hjärt och lungzoner som ger olika poäng