Byte av betalningsuppgifter, vänta med att betala!

Från och med 2024-01-01 går vi över till ny bank och har då nytt nummer för betalningar, vi kommer även att få ett eget swishnummer. Det sista skrivs på den 15:e januari och först då får vi tillgång till internetbanken så vi önskar att inbetalningar av medlemsavgifter görs först efter det så vi kan pricka av när betalningarna kommer in.

Det nya blir bankgiro nr 223-1678