Bygga pilar

Skriven av Ben Elwing

Pilar av aluminium och kolfiber.

Pilen byggs (sätts ihop) av delar som inköps varje del för sig så att ett stort antal kombinationer kan byggas.

Pilen består av skaft, spets, nock och fenor.

Innan man köper delar är det bra att provskjuta andras pilar av olika typer och spine (styvhet).

Pilens och spetsens diameter får inte överstiga 9.3 mm.

Vill man ha en snabb pil ska man välja lätt och smalt skaft. Om man i stället väljer ett grövre skaft kan man tjäna poäng på nära linjenskott, på målens poängzoner.

Pilar med samma spine kan ha olika diametrar.

Den viktigaste parametern vid skaftval är spinen, på kolfiberpilens skaft står det vilken spine skaftet har. På aluminiumskaften står skrivet pildiameter och godstjocklek t.ex. 1912, där 19 står för ytterdiametern och 12 står för godstjockleken.

Skaftets längd, vid köp, är i allmänhet alltid för långt.

Aluminiumpil blir lätt krokig vid ogynnsam träff , men kan för hand rätas igen.

Kolfiber håller sig rak även vid ogynnsam träff, men den kan då i stället spricka eller gå av.

Vid köp av skaft finns en lathund från piltillverkaren att använda för att hamna ungefär rätt i spine. Det är en tabell som anger vilken spine man skall ha vid en viss draglängd och bågstyrka.

Vid kapning av pillängden använd en pilkap, såga inte. Kolfibrerna splittras då och aluminiumpilen kan spricka då materialet är sprött (härdat).

Kapa inte pilen kortare än att den sticker ut c:a 2 cm framför pilhyllan.

Pilspetsarna köps i olika vikter (mäts i grain). Tyngre spets gör pilen mjukare.

Spetsen som limmas fast invändigt i skaftet. Skaften har gruppvis lika innerdiametrar för att matcha samma spetsdiameter, därför varierar skaftets ytterdiameter mer än dess innerdiameter.

Spetsen limmas lämpligast med varmlim (smältlim). Detta för att enkelt kunna värma loss spetsen för att ev. korta pilens längd efter provskjutning.

Använd en varmluftspistol och värm spetsen och smeta på lim som då skall smälta, tyck in spetsen i skaftet och ”jucka” spetsen lite fram och tillbaka för att jämna ut limmet.

Om nocken redan sitter på skaftet håll spetsen intryckt tills limmet fäst, annars kan den luftpelare som blir instängd i skaftet trycka ut spetsen ur skaftet.

Nock finns i många typer och färger och trycks i skaftets bakände. I skaftets bakände sitter oftast en adapter (lite olika för olika nockar) dels för att få diameter som passar nocken och dels för att göra pilen hållbarare för påskjutning bakifrån.

Nocken limmas inte i skaftet, dels skall den kunna bytas ut vid sönderskjutning dels skall den kunna vridas.

Välj en nock med färg som syns bra i målet, undvik svart och vit färg vid skogsskytte.

Fenor finns i många modeller och typer, plast eller fågelfjädrar. Olika längder och olika höjder. Välj inte för hög fena om det finns risk för islag från bågstocken (pilhyllan).

Välj inte för lång fena om man vill ha hög fart på pilen.

Välj en färg som syns bra i målet.

3 fenor limmas med snabblim på skaftet, välj gärna den ena av de tre fenorna i avvikande färg och vrid nocken så att den olikfärgade fenan hamnar 90 grader mot bågen. På compoundbåge skall den fenan peka rakt upp.

Använd en fenapparat, som fördelar de tre fenorna lika på skaftet.

Limma fenan c:a 3 cm från nockskårans botten.

På fenaapparaten kan fenans vinkel mot skaftet ställas in, så att fenan hamnar lite snett, detta gör att när pilen flyger kommer den att rotera och därmed jämna ut ojämnheter i flykten.

Notera att sneda fenor gör pilen långsammare än om dom satt raka och ev. siktskala blir längre.

Kläm fenan i fenapparatens klämma, applicera snabblimmet jämt och i ett tunt lager på fenan, tryck fast fenan mot skaftet, håll kvar trycken tills limmet bitit, lossa klämman, vrid pilen och fäst nästa fena. Låt limmet torka ordentligt innan provskjutning.

Används naturfenor kan dessa lämpligen fästas med dubbelhäftande tejp och med en klick lim på fenans fram och bakkant.

Innan man kan trimma en pil ordentligt och utvärdera vad som fungerar bra eller dåligt är det allra viktigaste att få till ett konsekvent och repeterbart lika släpp av bågsträngen. Innan denna tekniken fungerar går det inte att fintrimma pilen.

På skaftet skall alltid skrivas namn eller initialer och klubbnamn. Vid jaktskytte ska pilarna numreras med siffror eller 1-3 ringar.

Pilar av trä.

Träpilar får enbart ha fenor från fåglar, inga plastmaterial.

Skaften finns i olika träslag som ceder, gran, furu, bambu, mm

Två olika ytterdiametrar kan väljas 5/16” och 11/32”, välj 5/16” till klena bågar.

Vissa fabrikat kan köpas med olika spine, grupperad efter bågstyrka, t.ex. 30-35#.

För att få pilarna mindre känsliga för fukt och regn är det bra att lacka skaften med t.ex. båtlack.

Dekorationer, målade eller klistrade kan även göras på skaftet upp till 22 cm från nockens skåra. På skaftet skall alltid stå namn eller initialer och klubbnamn. Vid jaktskytte ska pilarna numreras med siffror eller 1-3 ringar.

För att få pilen att ha rätt spine till bågen finns några få parametrar att jobba med, som skaftlängden, spetsvikten och skaftdiametern.

Pilen kapas med en fintandad såg, rotera gärna skaftet runt under sågningen så att inte sågbladet går genom och flisar skaftet.

Fenorna finns i olika klippningar, längder, färger och höger eller vänstervridna.

Lång fena bromsar pilhastigheten men styr upp pilen snabbare för rak flykt.

Fenan kan limmas eller tejpas (dubbelhäftande specialtejp) fast på skaftet, fenan kan fästas lite snett på skaftet för att få pilen att rotera under flykten.

Viktigt är att alla pilar har fjädrar som i sin uppbyggnad har sin naturliga snedhet åt samma håll. Pilen får då en liten rotation i flykten även om fenan fästs rakt. Om fenan montera snett se då till att snedheten inte motverkas av fenans naturliga uppbyggda rotationsriktning.

Använd fenapparat för att limma pilarna, med fenans bakände c:a 3 cm från nockskårans botten, så att fingrar och ev. skjuthanske inte tar i fenan.

Hur lång pilen skall vara testas fram genom att börja skjuta en för lång pil och efter hand korta och provskjuta tills pilen inte kan göras kortare, man får offra en pil dessa prover.

Prova även olika spetsvikter på resp. skaftlängd.

Det allra viktigaste att få till ett konsekvent och repeterbart lika släpp av bågsträngen. Innan denna tekniken fungerar går det inte att trimma pilen.

Skaften konas i bakänden med ett konverktyg (liknar en pennvässare) för att passa nockens invändiga kona. Innan kona görs, märk med ett streck på pilen, i vilken riktning träets årsringar ligger, detta för att få alla pilar mer spinelika då spinen varierar vid olika vridningar av skaftet.

Nocken limmas sedan med nockskåran lika vriden i förhållande till märket på skaftet.

Spetsen finns i två typer, för koniskt eller cylindrisk skaft och för skaftstorlek 5/16” resp. 11/32”

Används spets med invändig kona spetsas skaftet med konverktyg.

Obs att det är olika konicitet på spets resp. nockände. Märk konverktyget med vilken ände som hör till nockänden.

Limma spetsen med smältlim (för att lätt kunna byta eller kapa skaft).

Det finns även cylindrisk spets med en invändig gänga som skruvas fast på skaftet, då behövs oftast inget lim.