Montera nockläge

Nockläget är den lilla bit som sitter ungefär mitt på strängen som hjälper dig att få pilen på samma plats vid varje skott.

Efter att ha bytt sträng eller tidigare nockläge nötts ut eller lossnat är det dags att montera ett nytt nockläge. Beroende på båge och skjutstil kan material och position variera. Alternativen är att ha ett eller två nocklägen och att knyta det av nocktråd eller att klämma fast ett i metall. Det i metall har oftast en tunn gummibeläggning på insidan för att skona strängen från metallen.

För att bestämma startplatsen för nockläget används oftast en strängvinkel. Det är ett verktyg man fäster på strängen och den kan hjälpa till med ett flertal mått och justeringar. Sätt fast strängvinkeln på strängen och skjut ner det tills det precis nuddar pilhyllan. Använd mätskalan som ligger mot strängen och markera ut var det första (eller enda) nockläget ska sitta. Enklast är att använda en bit markeringstejp.

Knyta nockläge

För att knyta ett nockläge så är det bästa materialet en tråd som inte är spunnen utan flätad. Ofta har de namn som nock point thread, nocklägestråd och liknande.

Vaxa tråden med vanligt strängvax och lägg tråden runt strängen vid din markering. Se till att du har lika lång tråd på båda sidorna och knyt en knut runt strängen. Dra åt ordentligt.

Dra ner snörändarna på var sin sida under strängen och gör en ny knut under strängen, dra åt och dra upp snörena igen. Fortsätt alternera med knutar på båda sidorna tills du har en längd du är nöjd med. Avsluta med att bränna av snöret och smälta in det nära strängen men utan att strängen påverkas.

Nu finns möjligheten att finjustera placeringen genom att vrida nockläget upp och ner längs lindningen för att justera positionen.

Vill du ha dubbla nocklägen fäster du din nock på strängen och föser upp den mot ditt nockläge. Börja med knytandet precis nedanför nocken.