Pilens funktion

Dina första pilar lånar du av klubben och när du är redo för att köpa egna hjälper vi dig. Men vill du förstå hur pilen fungerar och vad du behöver veta för att få en bra pil anpassad för just dig är det här du kan börja att läsa. En bra grund när det börjar bli dags att tävla.

Skrivet av Ben Elwing

Pilen består av skaft, spets, fenor och nock.

Som skytt köper man dessa delar var för sig, för att få till en personlig funktion på pilen.

Skaften finns att köpa i olika styvheter (spine).

Spine är ett standardiserat mått på pilens nedböjning som mäts på så sätt att pilen läggs på två punkter med 26 tum mellan punkterna, mitt mellan uppläggen hängs en vikt på 2 pound, man mäter här hur mycket pilens nedböjning blir, nedböjningen mäts i delar av tum och detta mått ger pilens spine, vanliga spinemått ligger mellan 400 och 1000, detta mått står på pilens skaft och anges vid köp. Pil längden vid köp är alltid för lång och behöver kapas till rätt längd anpassad till skytten. Vid köp av träpilar anges oftast vilken styrka på båge som pilen är anpassad till, snarare än exakt spine.

Pilarna sorteras även efter rakhet, detta blir en prisfråga, dyrare desto rakare.

En längre pil blir mjukare än en kort pil. En tyngre spets gör pilen mjukare än en lätt spets. Gäller alla piltyper.

Pilar för skytte där fingrarna håller bågsträngen

Gäller Barebow, Instinktiv, Recurve och (till viss del) Långbåge.

När pilen släpps för skott från bågen kommer bågsträngen, att glida av fingerspetsarna något åt sidan, detta gör att nocken kommer att förflytta pilen i sidled, inte rakt fram.

Pilen och fenorna får inte, när den släpps, slå i bågen eller bågens pilupplägg (pilhylla). Tar pilen i kommer den att studsa ut åt sidan. Därför skall pilen ha en lagom mjukhet som gör att den viker sig förbi bågen när skottet går. Detta är personligt och måste provas fram på grund av hur skjutteknik och pil fungerar ihop. Visa animering på hur pilen rör sig vid skottet (youtube).

Skaftet köps i för lång längd, för att kunna kapas till rätt personlig längd som passar skytten och bågens draglängd, för att få rätt mjukhet.

Skaften, som är rörformade, finns med olika spine, olika diametrar (max c:a 10mm), olika godstjocklekar och olika material.

Pilmaterial

Aluminium, härdad. Problem med dessa är att de lätt kan bli krokiga.

Kolfiber, finns med fibrerna längs pilen eller korslindade fibrer där fibrerna är roterade i skikt åt olika håll.

Aluminium + kolfiber, där skaftet består av en aluminiumkärna med kolfiber lindat utanpå, denna pil finns även konisk där pilen har störst diameter på mitten och konas av till mindre diameter framåt och bakåt.

Spetsarna finns att köpa i olika vikter, även nockar och fenorna finns i olika typer.

Pilarnas skall anpassas till vad man önskar sig, vanligt är att välja en så lätt pil som möjligt, för att få ut hög hastighet, vilket ger planare pilbana, men för lätt pil är då mer vindkänslig. Vindkänsligheten påverkas även av olika pildiametrar.

Man väljer även pildiameter efter om man skjuter inne eller utomhus, inne väljer man en pil med stor ytterdiameter för att tjäna poäng nära tavelringarna.

Skytten med sin personliga skjutstil måste alltså kombinera dessa parametrar för att få en fungerande pil som flyger rakt mot målet.

För att få rätt styvhet på pilen räcker det inte med att välja rätt spine, utan allt måste kombineras, styvheten är beroende av spine, skaftlängd och spetsvikt.

En lång pil med lätt spets kan ha samma styvhet som en kortare pil med tyngre spets. Även pilens rakhet påverkar mjukheten i skottögonblicket.

Pil med olika diametrar kan ha samma spine men då har den grövre pilen mindre godstjocklek.

Pilens masscentrum skall heller inte hamna bakom pilens mittpunkt, det vill säga att fenor/fjädrar, nock och bakre änden av pilen inte ska vara tyngre än främre delen av pilen och spets.

Alla dessa kombinationer krävs för att få pilen att slingra sig förbi bågen utan islag och att den pendlande rörelsen, som pilen får i starten, snabbt minskar och efter några meter helt avtar och pilen flyger rakt.

Pilar för skytte med release

Gäller compoundbågar.

Samma typ (material) av pilar används som vid rekurvskytte, men den stora skillnaden är att här kan i princip inte en pil bli för styv. Därför väljs pilar med lägre spine.

Vid skogsskytte strävar man efter att få så lätt och snabb pil som möjligt, detta för att siktets höjdjustering skall bli så litet som möjligt vid de olika skjutavstånden.

Men pilen får inte vara mjukare i sitt spine än att den orkar stå emot den påskjutande kraften från strängen utan att krökas för mycket, detta blir en balansgång, att välja lätt pil som orkar ta emot kraften i bågen.

Pilen kommer via releasern att släppas från bågen utan att påverkas i sidled (som den görs vid fingersläpp), däremot så kommer strängens nockläge att under den tid som strängen skjuter på pilens nock att mer eller mindre röra sig upp och ner. Detta beror på bågens konstruktion, kammhjulens trimning och att övre och undre lemmarna ej fjädrar exakt lika.

Nockläget kommer att förflytta pilens nock upp och/eller ner. 

Pilen vilar på bågens pilhylla och får på sin väg framåt inte slå i pilhyllan, om så sker kommer pilen att studsa uppåt eller neråt.

För att detta inte skall ske sätts nockläget något högre än den höjd pilen ligger på pilhyllan, alltså att pilen är något högre i nockänden än pilens spets, detta gör att pilen lämnar pilhyllan så fort den rör sig framåt.

Pilen kommer då att vilja kröka sig, så det är viktigt att här välja rätt spine, så att pilen får möjlighet att kröka sig förbi pilhyllan och att så snabbt som möjligt räta ut sig igen. Är pilen för styv  kommer den att fortsätta öka vinkeln mellan nock och spets när den lämnat bågen.

Nocklägets rörelse upp och ner kompenseras delvis även av pilhyllans konstruktion.

Pilhyllan kan ha ett upplägg för pilen som är fjädrande så att om pilen trycks nedåt fjädrar upplägget nedåt (samverkar då med pilens spinen).

Annan typ av pilhylla är fallhyllan där piluplägget faller ner när pilen skjuts och påverkar då inte pilen den sista biten ut från bågen.

Träpilar för skytte med långbågar

Träpilars funktion är lika som skyttet med rekurvbågar, men materialet måste vara trä.

Att välja rätt spine är även här viktigt, men man har inte lika många parametrar att jobba med när det gäller trä. Man kan välja mellan olika träslag, olika diametrar, pillängd och spetsvikt.

Trä är ett levande material och påverkas av fukt och av hur fibrerna är orienterade.

Pilen har olika spine när den roteras runt, detta beror på fibrernas riktning och varifrån i trädstammen pilen kommer, nära trädets mitt eller i kanterna.

För att få pilar med samma spine får man välja ut pilar genom att mäta spine på olika ställen medan pilen roteras. Märk ut på pilen var spinen blir lika i sin rotation, detta för att sätta nocken roterad i det uppmärkta läget.

Har man inte tillgång till en spinemätare så är det bra att titta på skaftet, innan nocken monterats, åt vilket håll träets fibrer (årsringarna) är orienterade, märk ut detta på pilen och sätt nocken vriden lika på alla pilar, vissa skaftleverantörer har redan gjort denna märkning.

Även skaftens rakhet måste sorteras ut. Gör då så att rulla dom på ett plant bord, då ser man hur krokiga de är.

Pilar kan i viss mån rätas genom att böja den eller mangla dess fibrer med en rulle så att de bli längre på ett visst ställe på pilen.

Pilens fenor skall vara av fågelfjädrar, dessa påverkar pilen minst om den skulle slå i bågen när fenorna passerar stocken.

Pilen kan vara i ett stycke eller flera hoplimmade delar, även koniska pilar kan användas, då blir skaftet styvare och lättare jämfört med ej konisk pil.