Reparera 3D-djur

Här beskrivs ett snabbt och billigt sätt att reparera.

Även djur som gått i bitar och större skador kan lagas med samma princip. Är djuret mycket sönderskjutet kan det behövas att båda sidorna lagas för att få tot. 10 cm tjocklek etafoam för att stoppa compoundpilar.

Måttligt sönderskjuten MacKenzie Antilop.

Det kvittar om djuret är tillverkat i hårt eller mjukt material.
Det är lättast att laga innan skadorna blivit för stora.

För att limma fast lossade delar som ben, öron mm använd trälim polyuretan.
Tänk då på att spänna fast delen för detta lim expanderar under torkningen.

Detta är vad som behövs.

Ethafoam, densitet 700 tjocklek 50mm, det finns både vitt och svart material, polyuretan fogskum, sticksåg, kniv, tumstock, tuschpenna, träplatta, spännband, runda mallar för 10 och 11 poängzonerna, tidningspapper, slipmaskin med roterande fil 3-6mm och sprayfärg.

Mät ut var hjärtringen är placerad på djuret.

Mät från några punkter (linjer) utanför området som skall lagas.
Mät 10 och 11 zonen och fixa runda mallar, t.ex. burkar, lock eller liknande.

Mät ut hur stort område som skall bytas ut.

Rita även av 8 poängzonen om den kommer att försvinna vid lagningen.

Rita ut den uppmätta formen på ethafoamen.

Lättast är att göra en runda lagbitar, rita då med passare. Djur som har stora skador eller delat på sig kan lagas genom att fälla in ethafoambitar, ev. kryssformade för att hålla ihop de olika delarna.

Såga ut den uppritade formen med en sticksåg.

Lägg den utsågade biten på djuret och rita av med en tuschpenna.

Är lagbiten rund, försök lägga den i centrum av 10 zonen, lagningen syns oftast även efter målning, det blir då lättare att sikta på djuret.

Såga med sticksågen efter linjen, sågbladet skall vara minst 60mm långt.

Luta sågbladet så att hålets kanter blir parallella, såga inte vinkelrätt mot

djurets böjda ytor så att hålet blir koniskt.

Såga ut tårtbitar, lite kors och tvärs.

Bry loss tårtbitarna med en kniv.

Försök få till en plan botten där största djupet är 50mm.

Är skadan större och går djupare än 50mm, skär ut djupare och passa till fler ethafoambitar eller fyll senare djupare med fogskummet.

Färdigutskuren. Blås rent hålet från lösa bitar. Det går bra att laga även om djuret är fuktigt.

Prova så att ethafoamen går ner i det utsågade hålet.

Passformen behöver inte vara perfekt då fogskummet fyller ut ev. springor.
På undersidan av ethafoambiten rista linjer lite kors och tvärs, detta för att fogskummet skall fästa bättre.

Förbered nästa steg ordentligt då det blir bråttom när fogskummet sprutas ut, det kommer att expanderar väldigt fort.

Ta fram en träskiva (större än lagbiten), tidningspapper, spackelspade, träklots att lägga på träskivan för att få bättre vinkel på spännbandet. Använd plast/gummihandskar då skummet är svårt att tvätta bort.

Spruta fogskum i hålet.

Viktigt att använd skyddsglasögon då skummet kan skvätta.
Smeta ut skummet så det fastnar runt hålets kanter och botten.

Spruta fogskum på ethafoambiten och smeta ut det på kanterna och undersidan.

Tryck in biten i hålet.

Lägg en tidningssida över lagningen och därefter träplattan med träklotsen.

Sätt spännbandet runt djurkroppen och drag åt hårt.
Är djuret ömtåligt lägg då även en trädskiva under.
Låt detta sedan stå i två dygn, vid mindre lagning räcker ett dygn.

Lossa spännbandet och ta bort brädan.

Skär bort överflödigt skum med en vass kniv som har ett tunt blad.

Forma ethafoamen med kniven efter djurkroppen.

För att få sprayfärgen att sitta är det viktigt att att skära bort hela ytskiktet på ethafoamen, minst 1mm på djupet. Detta för att öppna ethafoamens porer. Görs inte detta kommer det att synas blanka fläckar och sprejfärgen kommer inte att sitta fast där.

Stora pilhål och mindre skador kan nu fyllas med fogskum.

Renskär efter att skummet torkat.

Mät ut läget för 10 zonen, lägg på mallen och rita runt.

Slipa ett spår utefter linjen, med den roterande filen.

Slipa lätt med sandpapper.

Båda sidor kan lagas samtidigt, men är lite krångligt då det är så kort tid man har på sig innan spännbanden måste dras åt. Lättare att laga en sida åt gången.

Spraymåla.

Färgen kommer efter hand som djuret beskjuts att behöva bättringsmålas.

Så här ser reparerat djur ut efter 8 mån. och c:a 1000 pilar.

Dax för ny lagning.
Kostnad för laga detta djur:

Ethafoam 50 kr. Fogskum 30 kr. Färg 30 kr. Tot. 110 kr.

Tidsåtgång.

Dag 1 tim. Dag 2 1 tim. Tot. 2 tim.