Sätta ut 3D-djur

Armeringsjärnen, kontrollera att det inte är slagit en skalle på järnets ände, slipa ner om så är fallet.

Djurets rör, kontrollera att rörets djup är tillräckligt, om inte rensa röret, borra om det är svårt att få det rent.

Slå ner armeringsjärnen så att de ej bottnar i djurröret. Tryck ALDRIG ner armeringsjärnen i marken genom att trycka på djuret.

Djur i flera delar, om delarna inte passar ihop i höjdled, drag upp järnen och slå i dom igen med lite lutning framåt.

Djurröret, ställ / tryck inte röret ner i marken, då fylls röret och armeringsjärnet packar jorden in i röret.

Byt ut djur innan de är för mycket sönderskjutna, detta underlättar lagningarna.

Pilar som skjuts igenom djuret men har godtagbara poänglinjer kan vridas så att pilarna inte går in i djurets gamla hål.