Jobbardag på Eriksdal den 10:e juni

Vi ses lördagen den 10 juni från kl  9,30 nere på Eriksdal. Vi behöver bland annat hjälp med nedplockning av bron.