Medlemsavgift

Följande medlemsavgifter gäller för 2022

 Junior         300 kr/år

 Senior        400 kr/år

 Familj         650 kr/år

Junior 10 – 19 år

Nya medlemmar som börjar efter 1 aug betalar halv avgift.

Familj=Till familj räknas 2 eller fler som är skrivna på samma adress.

Medlemsavgifter inbetalas på plusgiro nr 922867-7 Västbo Bågskyttar.

Glöm inte ange typ av medlemskap samt namn på medlemmarna.

Licensavg. A licens 290kr

                B licens 190kr

3D banan 2022

För medlemmar i föreningen är det en årsavgift på 200 kr, gäller endast seniorer.

För gästskyttar från andra klubbar gäller:

1 gång 50kr, upp till 10 gånger 200kr.

Avgiften betalas till plusgiro nr 922867-7 Västbo Bågskyttar