Terminsstart uppskjuten på grund av översvämning

Till att börja med är terminsstarten flyttad till den 28:e augusti. Delar av banan ligger under vatten och det går inte att köra ner hela vägen till banan.