Uppdaterad medlemsavgift för 2023

I år inför vi en större förändring för att göra det lättare att dra av träningen på friskvårdsbidrag för de som får via jobbet och för att alla skjutstilar ska få samma möjligheter inom klubben.

Medlemsavgiften blir uppdelad i en medlemsavgift och en träningsavgift, avgift för 3D-banan tas bort för medlemmar.

Familjemedlemsskapet ändras, familj (på samma adress) betalar full avgift för en senior (eller en junior om det bara är med juniorer från familjen) och sen bara medlemsavgift för övriga. Exempel finns i tabellen nedan.

Följande medlemsavgifter gäller för 2023

Medlemsavgift för alla: 200 kr

Träningsavgift junior: 100 kr

Träningsavgift senior: 400 kr

Träningsavgift subventionerad: 200 kr (pensionär, student, arbetslös och liknande)

Hör av dig på [email protected] om detaljerat kvitto för friskvårdsbidrag samt subventionerad avgift om annan orsak än pensionär. Behöver du mer hjälp att förstå upplägget så kan du kontakta Eira och Ulla på [email protected] eller prata med Ulla på träningen.

Nya medlemmar som börjar efter 1 aug betalar halv avgift.

Medlemsavgiften och träningsavgiften betalas på plusgiro nr 922867-7 Västbo Bågskyttar.

Kom ihåg att ange typ av medlemskap(senior/junior/familj) samt namn på medlemmarna.

Familj

Familj=Till familj räknas 2 eller fler som är skrivna på samma adress.

Familj (på samma adress) betalar full avgift för en senior (eller en junior om det bara är med juniorer från familjen) och sen bara medlemsavgift för övriga.

Licensavg.

A licens 290kr

 B licens 190kr

3D banan 2023

För gästskyttar från andra klubbar gäller:

1 gång 50kr, upp till 10 gånger 200kr.

Avgiften betalas till plusgiro nr 922867-7 Västbo Bågskyttar

Exempel

MedlemsavgiftTräningsavgiftTotal avgift
1 Junior200100300
1 Senior200400600
1 Subventionerad Senior200200400
Familj 
1 senior
1 junior

200
200

400
800
Familj 
1 senior
1 senior

200
200

400
800
Familj
1 senior
1 junior
1 junior

200
200
200

400
1000